אדריכל איל יוסינגר לוגו

אדריכל איל יוסינגר לוגו
לוגו איל יוסינגר

13 יולי 2014

אדריכלות של הרס"המלחמה היא המשכה של המדיניות בצורות אחרות" כתב קארל פון-קלאוזביץ בנסיונו לתאר את האסטרטגיה הצבאית של העת המודרנית (חייו בין השנים 1780-1831).

ואכן, פעולת הרס הבתים במלחמה, אינה רק דרך להשגת יעדים צבאיים או בטחוניים, אלא גם מסר מדיני ארוך טווח. שינוי המרחב הפיזי מגלם בתוכו שאיפה לשינוי המרחב החברתי, הפוליטי, התרבותי והערכי.

באירועים מלחמתיים רבים ניתן לראות פעולות המכוונות ישירות כנגד בתיו של האויב, ולא רק כנגד צבאו. פעולות אלה נעשות לעיתים תחת אמתלה של צורך מבצעי, למשל הגנה על חייהם של חיילים, אך מאחוריהן מקופלת אמירה רחבה יותר, המייחלת להכחדת המצב התרבותי הקיים.

פעולת החרבת הבית אינה רק הרס קורות הבטון והקומות, אלא עקירה של צורת החיים הקיימת, פציעת המרקם כך שידמם ויגווע למוות תוך הותרת כר חשוף ומזמין לצמיחת חומרים חדשים.

במלחמה נגד אויב אנו לוחמים בתרבותו, מסמנים אותו כ"אחר",הנתפס תמיד כנחות מאיתנו ערכית ותרבותית. אין די בהריסת גופו של האויב והנחלת נצחון על צבאו, אלא מתקיימת אמונה עמוקה לפיה עלינו להכחיד גם את רעיונותיו ודרכיו. מיגור ערכיו של האויב, אלה שאדם חופשי יראה בהם "נחותים" ואדם דתי יראה בהם "חוטאים", נעשה על פי רוב תוך החרבת בתיו או מוסדותיו, יחד עם שינויים משמעותיים בצורות ההתישבות שלו. 

המסר האדריכלי בבניה הנו שינוי המצב הפיזי, ותמיד לאור תפישותיו וערכיו של הבונה והמתכנן. כך למשל ניתן להסביר את זרותה המוחלטת של האדריכלות הישראלית לטיפוס הבניה המקומי. ייבוא רעיונות זרים, כדוגמאת גגות הרעפים האדומים מאירופה אל אקלים המזרח התיכון, מהווים מסר של הפניית עורף לישן והצמחת חדש.

באותו האופן מתבטא המסר האדריכלי של ההרס, הגם שמתבצע בפצצות ובדחפורי הצבא, מטרתו היא מטרה מדינית ותרבותית: השמדת רעיונותיו ה"נחותים" של הקיים, והכשרת הקרקע לנטיעת רעיונות נעלים וטובים יותר לתפישת ההורס.


אתן כמה דוגמאות מצולמות, ידועות בעיקר, להשפעתה של המלחמה על המרחב הבנוי של האדם.

השמדת מרכז הסחר העולמי בארה"ב בידי מחבלים מוסלמים, במלחמתם המתמשכת בצורת החיים המערבית ה"חוטאת" לתפישתםמלחמת האזרחים בסוריה במאה - 21 - פגיעה מכוונת בבתים ובמסגד על ידי צבא סוריה
העיר יפו בתצלום אווירי משנת 1939 - הצבא הבריטי מפלס דרך בתים בכדי להגן על רכבי צבא העוברים בעיר ולחזק שליטתו במרד הערבים 
הקטל בסוריה במאה ה-21 - חורבות רחוב מגורים לאחר הפצצת צבא המשטר

כיבוש מקסיקו - אנשיו של קורטז מסתערים על העיר האצטקית טנוצ'יטיטלן , תוך שריפת רבים מבתיה ומקדשיה

2014 - הפצצת בית מחבלים ברצועת עזה בזמן מבצע צוק איתן
2012 -  מבצע עמוד ענן - פגיעת טיל ששוגר מרצועת עזה בבית מגורים בראשל"צ
הריסת בתים בזמן תכנית "ההתנתקות" מרצועת עזה

מלחה"ע ה-2 - חורבותיה של העיר הירושימה לאחר הפצצה בנשק גרעיני

יפו - הצבא הבריטי מחריב את הבתים הקרובים לנמל לאחר "המרד הערבי הגדול"

מגדל בבל לפיטר ברויגל האב - המסר לדבר ב-"שפה אחת", מרחב פיזי בנוי של תרבות אחת ישרוד, לעומת ערב רב של שפות ותרבויות

מראות העיר לונדון בזמן "הבליץ", מלחמת העולם ה-II


מלחה"ע ה-II - מראות וורשה 

בית בעיר יפו לאחר המרד הערבי הגדול - הריסת בתים על ידי הצבא הבריטי בידי דחפורים

הפוסט הקודם בבלוג: מה אפשר ללמוד מדטרויט?
על עיר אמריקאית המוכרת את עצמה במכירה פומבית.